izinsistemi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) ve ETK uyum sürecinde, veri sorumlularının sahip oldukları tüm verileri, mevzuata uygun şekilde kayıt etme, gerekli izin süreçlerini veri işleyicileri yormadan, tek elden sistematik bir şekilde yönetme imkanı sunan bir İzin Yönetim Sistemi yazılımıdır.

Mevcut sistemlerinize kolaylıkla entegre olabilen izinsistemi, size güvenli ve kapsamlı bir kayıt alanı ile birlikte, olası bir denetleme durumunda sahip olduğunuz verileri profesyonel bir şekilde beyan edebilmenizi sağlamayı amaçlar.

  • Tek merkezden tüm süreçlerinize entegre olup yönetme
  • Kişilere izin geçmişlerini anlık sunabilme
  • Kişilerin iptal taleplerinde anonimleştirme
  • 256 bit AES Koruma
  • Kolay, güvenilir, tam entegrasyon
  • Geliştirilebilir modüler CRM altyapısı