• izinsistemi
  • izinsistemi

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunuyla, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder

Veri İşleyen Kimdir?

Veri işleyen, veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Veri işleyenin faaliyetleri veri işlemenin daha çok teknik kısımları ile sınırlıdır.

Neden izinsistemi

izinsistemi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) ve ETK uyum sürecinde, veri sorumlularının sahip oldukları tüm verileri, mevzuata uygun şekilde kayıt etme, gerekli izin süreçlerini veri işleyicileri yormadan, tek elden sistematik bir şekilde yönetme imkanı sunan bir İzin Yönetim Sistemi yazılımıdır.

Mevcut sistemlerinize kolaylıkla entegre olabilen izinsistemi, size güvenli ve kapsamlı bir kayıt alanı ile birlikte, olası bir denetleme durumunda sahip olduğunuz verileri profesyonel bir şekilde beyan edebilmenizi sağlamayı amaçlar.

Devamı..

Haberler

25 Pazartesi

KVKK Kamuoyu Duyurusu

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’

Devam Et